Тестові завдання.

1. До обов’язкових ознак адміністративного проступку належать:

а) суспільна шкідливість, протиправність, адміністративна караність;

б) суспільна шкідливість, протиправність, адміністративна караність; в) суспільна шкідливість, протиправність, винність; г) суспільна шкідливість, протиправність.

2. Склад адміністративного проступку:

а) об’єкт, суб’єкт; б) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт; в) об’єкт,суб’єкт, зміст; г) об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона.

3. До ознак адміністративного правопорушення (проступку) належать:

а) дія (бездіяльність), умисел; б) караність; в) суспільно – небезпечне і протиправне діяння; г) всі відповіді вірні.

4. Фактичні дані та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справ, називаються:

а) докази; б) факти; в) висновок; г) свідчення.

5.Процесуальний документ в якому фіксується хід, зміст і результати слідчих дій в порядку, встановленому адміністративно – процесуальним законом:

а) постанова; б) протокол ; в) рішення; г) ухвала.

6. До іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративного правопорушення (проступку) може бути передбачено:

а) заборону на отримання громадянства; б) публічний осуд; в) позбавлення права на виїзд з країни; г)видворення за межі України.

Список літератури:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змістом та доповненнями станом на 1 вересня 2011р. – К.: Паливода А.В., 2011. – 272 с.

2. Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник . – Х.: ТОВ «Одісей», 2010. – 368 с.

3. Коломоєць Т.О. Забезпечення прав юридичних осіб в адміністративних провадженнях: монографія. / Т.О. Коломоєць; В.Г. Мукашевич, А.Ю. Дорохіна. – К.: Устина, 2011. – 176 с.

4. Адміністративно – правове забезпечення прав і свобод людини та громадян: Навчальний посібник / І.О. Ієрусалімова , І.О. Ієрусалімов, Т.М. Павлик, Ж.В. Удовенко. – К.: Знання, 2007. – 223 с.

5. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно – правове забезпечення реалізації та захисту / За. заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.: Наукова думка. – 2007. – 586 с.6. Грянка Г. В., Матвійчку В.К., Нікітін Ю.В., Адміністративне право України: Практикум. – К.: «Азимунт - Україна», 2004. -144 с.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково – практичний коментар / Р.А. Калюжний , А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та інш. – 2 –ге. вид.

К.: Всеукраїнська Асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655с.


6091859639174618.html
6091940716675201.html
    PR.RU™