Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.

1. Предмет агентського договору.

2. Немонопольні і монопольні агентські відносини.

3. Взаєморозрахунки в агентських відносинах.

4. Відповідальність за порушення агентського договору.

5. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання.

6. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні.

7. Порядок вирішення спорів щодо перевезень.

8. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

9. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво.

10. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

11. Інвестування інноваційної діяльності.

12. Державне регулювання інноваційної діяльності.

13. Державна експертиза інноваційних проектів.

14. Законодавство про інноваційну діяльність.

Індивідуально-дослідні завдання.

1. Скласти проект агентського договору.

2. Підготувати проект договору перевезення вантажу.

3. Розробити проект договору підряду на капітальне будівництво.

4. Скласти проект договору на створення та передачу науково-технічної продукції.

5. Підготувати проект договору комерційної концесії.

Тема 14: «Правове регулювання ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ діяльності».

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.

1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції.

3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

5. Правове регулювання інвестування за кордон.

6. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

Індивідуально-дослідні завдання.

1. Складіть таблицю-характеристику вільних економічних зон, що функціонують на території України.

2. Підготуйте перелік правових актів, що регулюють порядок відкриття представництв іноземних суб’єктів господарювання в Україні.

3. Складіть перелік правових актів, що встановлюють гарантії захисту іноземних інвесторів.4. Розробіть перелік правових актів, що встановлюють гарантії захисту вітчизняних суб’єктів господарювання у зовнішньоекономічних відносинах.

ТЕМА 15: «ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА СПОЖИВАЧІВ».


6095356115281471.html
6095428179293876.html
    PR.RU™