Завдання 5

01.03.20ХХр. АКБ «Укрсоцбанк» надано кредит М. О. Іваненкоу сумі 10 000 грн строком на 3 місяця під 30% річних на поточні потре­би готівкою. Клієнт у день надання кредиту сплатив комісію, що є не­від'ємною частиною доходу фінансового інструменту в сумі 500 грн. Проценти нараховуються щомісячно за методом 30/360 та сплачують­ся наприкінці строку. Кредит надається на ринкових умовах (первіс­на вартість = справедлива вартість).

Скласти бухгалтерські проведення за наведеними вище операціями.

Завдання 6

15.06.20ХХ р. АКБ «Мрія» надано кредит ТОВ «Альфа» в сумі 85 000 грн строком на 5 місяців під 25% річних в поточну діяльність. Проценти нараховуються та сплачуються щомісячно за методом факт/365.

Необхідно:

1) скласти бухгалтерські проведення;

2) указати документи, на підставі яких зроблено проводки.

Завдання 7

12.03.20ХХ р. АКБ «Форум» надано кредит О.М. Петренко у сумі 12 500 грн строком на 4 місяці під 26% річних на поточні потреби го­тівкою. Проценти сплачено авансом. Метод нарахування процентів факт/365.

Необхідно:

1) скласти бухгалтерські проведення;

2) указати документи, на підставі яких зроблено проводки.

Завдання 8

05.09.20ХХ р. ПАТ «ПриватБанк» надано кредит своєму банку-кореспонденту (АКБ «Мрія») у сумі 2 500 000 грн строком на 3 місяці під 22% річних. Суму кредиту зараховано на лоро рахунок АКБ «Мрія». Проценти нараховуються за методом факт/365 щомісячно, а сплачуються після повернення кредиту.

Необхідно:

1) скласти бухгалтерські проведення;

2) указати документи, на підставі яких зроблено проводки.

Завдання 9

01.03.20ХХ банк купує в ТОВ «Омега» рахунки-фактури на суму 50 000 грн.

05.03.20ХХ банк сплачує 80%дебіторської заборгованості. Усі рахунки-фактури виписані 01.03.20ХХ. Дата розрахунків -28.03.200Х.

Дебітор згідно з угодою повинен сплатити 22 000 грн протягом 10 днів з дати виписки рахунку, решту — на дату розрахунків. Банк отримує доход за ставкою 26% річних, метод нарахування процентів факт/365. Комісійні за послуги - 800 грн.Скласти бухгалтерські проведення.

Завдання 10

20.05.20ХХ банком придбано цінні папери в ТОВ «Арго» на суму 35 000 грн. з умовою зворотного продажу через 5 місяців. Комісійні, що сплачує банк брокеру, який обслуговується в іншо­му банку, становлять 600 грн. Проценти нараховуються щомісяч­но та сплачуються в момент продажу цінних паперів. Метод нара­хування процентів факт/365, ставка - 27%.

Скласти бухгалтерські проведення.

Приклад розв'язання завдання


6096753783585363.html
6096834873637921.html
    PR.RU™