Основні визначення при побудові мережі телефонного зв'язку.

Юридична професія в Україні: історія і сучасність.

2. Становлення громадськості України до спеціалістів-юристів.

3. Функції і соціальне значення юридичної деонтології у сучасному державотворенні.

4. Місце і соціальне призначення юриста у суспільстві.

Системи комутації електрозв’язку розглядають такі питання як: принципи цифрової комутації, перетворення аналогових сигналів у цифрові і навпаки, принципи утворення імпульсних каналів в апаратурі ІКМ - 30, цифрові комутаційні пристрої, принципи просторової і часової комутації їхня технічна реалізація, принципи побудови ЦКП у ЦСК, керуючі пристрої в ЦСК, системи сигналізації і синхронізації.

Мережі електрозв'язку являють собою комплекс споруджень, що містять кінцеві пристрої, лінії зв'язку і комутаційне обладнання. Кінцеві пристрої перетворюють вхідний сигнал, тобто мовний в електричний сигнал, для передачі його в мережу електрозв'язку.

Інформація в електрозв'язку передається по лініях зв'язку з одного пункту в інший, а комутаційне обладнання створюють з’єднувальні тракти, по яким інформація розподіляється по відповідним напрямкам.

Передача мовних сигналів на відстані в електрозв'язку здійснюється у виді електричної енергії. Тому звукові коливання для передачі перетворюються в електричні сигнали, а на прийомній стороні відбувається зворотне перетворення. Система, що забезпечує передачу мовних сигналів на відстані, називається трактом телефонної передачі мови.

Тракт телефонної передачі являє собою сукупність елементів, призначених для електричної передачі мови на відстані. Телефонні тракти містять акустико-електричні (АЕП) і электроакустичні (ЕАП) перетворювачі, що є складовими частинами телефонного апарата (ТА), а також каналів зв'язку, що складаються з лінії зв'язку (ЛЗ) і комутаційних пристроїв (КП) мережі зв'язку (рис.1.1).

Рис.1.1. Телефонний тракт передачі мови.

Для розуміння подальших визначень зобразимо фрагмент мережі зв'язку.

Рис.1.2. З’єднувальний тракт.Під комутацією розуміють процес з'єднання, роз'єднання, переключення при подачі керуючого сигналу.

ТА з'єднані з комутаційним вузлом за допомогою лінії зв'язку називаються абонентськими лініями (АЛ). Комутаційний вузол, у який увімкнені АЛ, називається автоматичною телефонною станцією (АТС). Лінії, що з'єднують між собою декілька АТС називаються з’єднувальними лініями (ЗЛ). Сукупність технічних засобів (ТА, стаціонарні і лінійні спорудження) призначених для встановлення з'єднання між двома ТА абонентів для передачі інформації називаються з’єднувальним трактом. З’єднувальний тракт утворюється тільки на час передачі інформації між двома ТА абонентів тому що мережа телефонного зв'язку є комутуємою мережею. Також існують некомутуємі мережі. Прикладом може бути мережа передачі даних. Надалі будемо розглядати тільки комутуєму мережу, тобто телефонну.


6096932418759230.html
6096985445361235.html
    PR.RU™