Доступність навчання

Вставте пропущене: «Трудність — це.........................

характеристика

змісту навчального матеріалу» «Складність — це.......................

навчального матеріалу» характеристика
Назвіть витоки труднощів навчального матеріалу:. ТОЩО.Додаток 8

Зміст освіти.

Складові частини змісту освіти як педагогічне адаптованого соціального досвіду


IV.

Елементи змісту освіти.

ЗАВДАННЯ.Заповнити схему.ДодаткиДодаток 10 Процесуальні риси діяльності особистості (за І.Я. Лернером)

1. Самостійний............................... знань, умінь у нову ситуацію.

2. Бачення............................... в знайомих, стандартних умовах.

3. Бачення....................................... функцій, знайомого об'єкта. ,:;:

, 4. Бачення....................................... об'єкта, який треба вивчати.

5. Уміння бачити..................................... рішення.

6. Уміння комбінувати раніше відомі засоби вирішення в .............

................................... засіб.

7. Уміння утворювати............. засіб розв'язання, коли відомі інші.

ЗАВДАННЯ. Ознайомтеся з розділом навчального посібника «Дидактика средней школьї» (М., 1982. — С. 106—108) і визначте ключові слова у відпо­відності до суттєвого змісту кожної процесуальної риси творчої діяльності особистості.


Додаток 11


6097493549776356.html
6097543635889598.html
    PR.RU™