Регулювання механізму голки швейної машини 803 кл.

Включення, виключення голок в роботу виконується виведенням із зачеплення з пазом важеля та переміщенням його вліво, вправо; розміщення в середньому пазу важеля дає можливість працювати двом голкам одночасно.

Регулювання голок по висоті. Виконується шляхом відкручуванням голкотримачів у голководіях та встановлення прокладок між тілом голкотримача і голководія.

Висновок: Під час проведення лабораторної роботи було досліджено будову та роботу механізму голок спеціальної швейної машини 803 кл., виконано налагодження її роботи на задані параметри безпосадочної строчки.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ № 17.

Блок питань оцінювання знань для отримання оцінки «задовільно» (3).

1. Охарактеризуйте призначення та будову деталей механізму голки швейної машини 803 кл.

2. Охарактеризуйте технологічні налагодження механізму голки швейної машини 803 кл.

Блок питань оцінювання знань для отримання оцінки «добре» (4).

1. Охарактеризуйте принцип роботи та перетворення рухів в механізмі голки швейної машини

803 кл.

2. Охарактеризуйте технічні налагодження механізму голки на задані параметри роботи.

Блок питань оцінювання знань для отримання оцінки «відмінно» (5).

1. Накресліть кінематичну схему механізму голки швейної машини 803 кл., вкажіть на ній деталі,

місця регулювань та опишіть умови на їх проведення.

2. Проведіть аналіз змін параметрів роботи механізму голки в залежності від товщини

оброблюваного матеріалу.


6098308064400433.html
6098352738987820.html
    PR.RU™