О 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів

143. Яким особам забороняється участь у передвиборній агітації на місцевихвиборах:

- іноземцям, особам, які мають подвійне громадянство, та особам без громадянства;

- органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органаммісцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

- у робочий час посадовим та службовим особам органів державної влади, органіввлади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, крім випадків,коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати чи кандидатом напосаду сільського, селищного, міського голови;

- членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій

Усі відповіді є вірними

144. Визначте дії, які заборонено вчиняти під час проведення агітації на місцевихвиборах:

- проводити передвиборну агітацію;

- переривати передачі передвиборних програм місцевих організацій партій, кандидатіву депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови рекламоютоварів, робіт, послуг, іншими повідомленнями;

- проводити передвиборну агітацію по радіо

- оприлюднювати після закриття виборчих дільниць у день голосування результатиопитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування;

- розміщувати друковані передвиборні агітаційні матеріали, політичну рекламу таповідомлення про перебіг виборчого процесу у дозволених місцях

145. Яким чином гарантується заборона агітації в день виборів в суботу, щопередує дню виборів та в день виборів:

Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці, щопередує дню виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади таорганів місцевого самоврядування

- накладається арешт на майно кандидатів

- кандидатам забороняється покидати свої службові приміщення

- передвиборні агітаційні матеріали знімаються за сім днів до дня голосування

- передвиборні агітаційні матеріали знімаються за чотирнадцять днів до дняголосування

146. Яку кількість довірених осіб може мати кандидат на посаду сільського,селищного, міського (крім міст обласного, республіканського в АвтономнійРеспубліці Крим значення, міст Києва та Севастополя) голови:

Не більше трьох довірених осіб

- не більше однієї довіреної особи

- не більше десяти довірених осіб

- не менше трьох довірених осіб

- не менше десяти довірених осіб

147. Яку кількість довірених осіб може мати кандидат на посаду міського головиміст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, містКиєва та Севастополя:

Не більше п'яти довірених осіб

- не більше однієї довіреної особи

- не більше десяти довірених осіб

- не менше п’яти довірених осіб

- не менше десяти довірених осіб

148. Які особи не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами відіноземних держав чи міжнародних організацій під час виборів:

- іноземці

- приватні підприємці

Громадяни України

- політики

- адвокати

149. Текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округахна місцевих виборах затверджується:

- Центральною виборчою комісією

- районними державними адміністраціями

- обласними державними адміністраціями

- Кабінетом міністрів України

Відповідними територіальними виборчими комісіями

150. Виборчі бюлетені друкуються:

- державною або регіональною мовою

- державною мовою або мовою компактного проживання населення

- державною та англійською мовою

Державною мовою

- державною (або російською) мовою

151. Голосування у день місцевих виборів проводиться:

- з 6 до 22 години

- з 7 до 24 години

- з 24 до 24 години

- з 10 до 22 години

З 8 до 22 години

152. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом:

- 15 хв.

- 30 хв.

- часу, необхідного для голосування але не більше 15 хв.

- часу, необхідного для голосування але не більше 30 хв.


6099394509267389.html
6099445593678507.html
    PR.RU™