ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ СКЛАДАЧЕМ (ПОМІЧНИКОМ СКЛАДАЧА) ПОЇЗДІВ ПРИ ВИКОНАННІ МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ

7.1 При виконанні маневрової роботи з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами:

7.1.1Вагони з вибуховими матеріалами, а також транспорти, у перевізних документах яких є штемпель "З гірки не спускати", цистерни зі зрідженими газами та порожні цистерни з-під зріджених газів після постановки їх на сортувальні колії, мають бути негайно огороджені з боку гірки або маневрової витяжки двома охоронними гальмовими башмаками, які укладаються на обидві рейки через 25 м один від одного таким чином, щоб загальна відстань від огороджувальних вагонів з вибуховими матеріалами до гальмового башмака, який розташований першим від сортувальних пристроїв, була не менша 50 м.

Наступні відчепи, що прямують на ці колії, мають бути зупинені до місця розташування охоронних гальмових башмаків з накопиченням групи з безпечними вантажами не менше 10 вагонів.

Нормальний режим розпуску вагонів або їх спрямування під час маневрів поштовхами на такі колії відновлюється тільки у тому випадку, коли вагони з вибуховими матеріалами (або вагони транспорту) прикриті цією групою вагонів, попередньо з'єднаною з ними. Якщо відстань від огороджувальних вагонів з вибуховими матеріалами або вагонів транспорту, в перевізних документах яких є штемпель "З гірки не спускати", до кінця паркової гальмівної позиції з боку гірки або витяжки менше ніж 50 м, то наступні відчепи на ці колії направляються тільки осаджуванням.

7.1.2 Вагони з вибуховими матеріалами, які не мають у перевізних документах штемпелю "З гірки не спускати", можна розпускати з сортувальних гірок і проводити з ними маневри поштовхами. Швидкість співудару цих вагонів при зчепленні з іншимивагонами не повинна перевищувати 5 км/год.

7.1.3 Якщо в перевізних документах на вагони є штемпель "З гірки не спускати" або на вагонах і спеціальному рухомому складі є трафарет "З гірки не спускати", то маневри з ними необхідно проводити тільки осаджуванням або „зйомом" локомотивом зі сторони підгіркового парку з дотриманням норм прикриття з особливою обережністю, без поштовхів і різких зупинок.

Швидкість з'єднання таких вагонів і спеціального рухомого складу при їх зчепленні з іншими вагонами або локо­мотивом не повинна перевищувати 3 км/год. Пропуск їх через сортувальну гірку проводиться тільки з локомотивом.

7.2 Забороняється виконувати маневри поштовхами і розпускати з гірки:

а)вагони,що зайняті людьми, крім вагонів з провідниками (командами), які супроводжують вантажі;

б) вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у Правилах перевезень вантажів, Правилах перевезень небезпечних вантажів і "Правилах перевозок опасных грузов по железным дорогам";

в) платформи та напіввагони, що завантажені вантажами бокової та нижньої негабаритності 4-го, 5-го та 6-го ступенів і вантажами з верхньою негабаритністю 3-го ступеня і понаднегабаритними, а також завантажені транспортери;

г) локомотиви в недіючому стані, моторвагонний рухомий склад, состави рефрижераторних поїздів, пасажирські вагони, крани па залізничному ходу;

д) вагониі спеціальний рухомий склад, що мають трафарет "З гірки не спускати";

ж) вагони з несправностями, що загрожують безпеці руху.

Зазначений рухомий склад може прямувати через сортувальну гірку тільки з маневровим локомотивом.

7.3 На коліях, де є вагони, з якими проводяться технічні або вантажні операції, маневри поштовхами не допускаються.

7.4 Маневри на головних коліях або з їх перетинанням, а також з виходом за вихідні стрілки виконуються складачем (помічником складача) поїздів у кожному випадку тільки за дозволом чергового по залізничній станції за умови закритих відповідних вхідних сигналів, що відгороджують вхід на колії та стрілки, на яких виконуються маневри.

7.5 У приймально-відправних парках станції маневри можуть проводитися тільки на тих коліях (стрілках), які вказані черговим по залізничній станції під час видачі завдання складачеві поїздів на маневрову роботу. Тимчасове зайняття приймально-відправних колій вагонами може бути допущене складачем поїздів в кожному окремому випадку тільки з дозволу чергового по залізничній станції.

7.6 При несприятливих умовах погоди (сильний вітер, туман, хуртови­на), а також на неосвітлених коліях маневрова робота має виконуватися з особливою пильністю, а в необхідних випадках – зі зниженою швидкістю.


6100573991472052.html
6100636867100231.html
    PR.RU™